• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rytuały pielęgnacyjne z różnych kultur.

Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach
Specjalistyczne czynności notarialne w Kielcach oferuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane ustalenia przyjmują postać papieru urzędowego. Do czynności, jakie wykonywane są w miejscu jakim jest kancelaria notarialna w koszalinie wliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczania dziedziczenia, czynności odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności związane z organizowaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby prywatnej, sporządzanie poświadczeń, wykonywanie sprawozdań, wykonywanie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, złożenie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej razem z dokumentami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, jak i sporządzanie usług związanych z osobnymi regulacjami prawnymi. Wykwalifikowany notariusz może też przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery giełdowe, dokumenty, czy informacje na informatycznym nośniku danych. Jest o tym wzmianka w regulacjach o informatyzacji działania podmiotów wykonujących zadania publiczne. Na witrynie www kancelarii można dowiedzieć się, jakiego typu dokumenty należy przynosić do kancelarii celem wykonania określonej czynności notarialnej. To ogromne uproszczenie dla klientów, umożliwiające prędzej załatwić niektóre kwestie. Tym bardziej, że papiery do kancelarii można składać przed wyznaczonym terminem wykonania wyznaczonej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć duplikat potrzebnych dokumentów. Można to zrobić e mailowo lub osobiście. Jedynie przy podpisaniu aktu trzeba przedstawić pierwowzór.

1. Przejdź do strony

2. Zajrzyj tutaj

3. Wskazówki

4. Znajdź więcej

5. Przewodniki

Categories: Moda

Comments are closed.